Chatt

DIRECT CALL

(021) 8828764 ; 88375726

SKA - SURAT KETERANGAN AHLI KONSTURKSI

SKA ATAKI PATI ASTAKINDO DLL

 

SKA Surat Keterangan ahli terbagi atas 3 bagian :

1. SKA Muda

2. SKA Madia

3. SKA Utama

SKA di kelurakan oleh asosiasi keteranmpilan dan keahlian konstruksi idonesia misalnya :

1. SKA PATI

2. SKA ATAKI

3. SKA LPJK

4. SKA Astakindo

5. Dll

Syarat Pengurusan SKA adalah :

  1. 1.ijazah sesuai bidang ketenaga ahlian (ska muda minimal D3, Ska madia minimal s-1)
  2. 2. Ktp si tenaga ahli
  3. 3. NPWP
  4. 4. CV
  5. 5. Foto 3x4 = 2lembar

REFERENSI KERJA

ska sbu siujk Cepat

Pengurusan ska, kta,sbu dan Sujk dalam 5 hari

SKA SBU SIUJK Reguler

Pengurusan ska, Kta, Sbu dan Siujk dalam 40 Hari

Perpanjangan

Perpanjangan Ska,,kta,sbu dan Siujk 10 Hari

 

Taman Alamanda Blok G5 No 01 Bekasi Indonesia. Telp. (021) 8828764 ; 88375726